Правила

С използването на уеб сайта BulAds, Български обяви , Вие се съгласявате и с нашите общи условия за ползване.

1.Ние не носим отговорност за коректността и съдържанието на публикуваните обяви, всеки потребител носи персонална отговорност за публикуваната обява.
2.Не изплозвайте обиди и нецензорни думи, с цел запазване на чист и функционален уеб сайт, подходящ и за деца.
3.Некоректно или не пълна обява , няма да бъде публикувана.
4.Сайта е публично достояние , недоброжелатели може да се възползват от това, моля бъдете винаги нащрек.

 

Отказ от отговорност
1.BulAds предлага този уебсайт “такъв, какъвто е” (“as is”) и не дава гаранции за каквото и да е, свързано с този уебсайт или неговото съдържание, а също така и не носи отговорност за каквото и да е в този уебсайт. В допълнение, BulAds не гарантира и не носи отговорност за точността, прецизността, пълнотата и годността за каквито и да е цели на информацията, изображенията и графиките в този уебсайт.
2.BulAds и/или всички негови служители не носи отговорност за загуби, повреди или щети, свързани с информацията, съдържаща се в този уебсайт. Това изключва напълно всякаква отговорност за каквито и да е загуби, повреди или щети, включително (но не само) директни или косвени повреди или щети, загуба на данни, загуба на приходи, пропуснати ползи, повреда или загуба на собственост, претенции на трети страни и др.
3.BulAds не носи отговорност за каквито и да е материали, до които може да се получи достъп от този уебсайт или от линкове в него. Всички препратки към линкове или продукти на трети страни не предполагат и не изискват проверка на достоверността и съдържанието им от нас,и вие приемате на своя отговорност всички рискове, свързани с тях.
4.Всички търговски марки, сервизни марки и търговски наименования, използвани в този уебсайт, принадлежат на съответните им собственици.Използването на каквито и да е текстове, изображения, графики, аудио документи и други електронни или печатни материали от този уебсайт е забранено, без изричното разрешение на BulAds.
5.BulAds си запазва правото да променя правилата, без да уведомява свойте потребители ,влизането им в сила е след като бъдат публикувани тук.
Декларация за поверителност
Често задавани въпроси
Copyrights© BulAds® 2015 All Rights reserved